Hitni radovi na zaštiti grada Valjeva od velikih voda reke Kolubare (RFPI 14)

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je unapređenje zaštite od poplava grada Valjeva. Rečno korito i zaštita su najvećim delom oštećene u katastrofalnim poplavama 2014. godine. Ovim projektom bi se grad Valjevo zaštitio od pojave stogodišnjih voda u vodotocima reka Kolubare, Obnice i Jablanice.

OPIS RADOVA

  • sanacija 5,2 km obaloutvrde reka Kolubare, Jablanice i Obnice;

  • sanacija regulisanih deonica i regulacija korita Kolubare i pritoka na neregulisanim deonicama, u smislu obezbeđenja propusne moći vodotoka kroz gradsku zonu.

Količine:

  • iskop cca. 84.000 m3

  • ugradnja polu-obrađenog kamena krupnoće 30-50 cm cca. 53.000 m2

  • ugradnja lomljenog kamena cca. 27.500 m3

  • ugradnja betona 5.000 m3

LOKACIJA:  

Valjevo, Srbija

INVESTITOR:

Austrian Development Agency

TIP UGOVORA: 

RED FIDIC

VREDNOST UGOVORA: 

4.356.232 EUR

PERIOD REALIZACIJE RADOVA

08/2017 – 03/2020