Naša politika ljudskih resursa

Kao lider održivog razvoja, Veolia traga za novim, efektivnijim modelom odnosa među zaposlenima i teži da isti primeni. Pomenut model je odraz našeg fokusa na zaposlenima, odnosno na pristup koji usmerava sve zaposlene ka zajedničkim ključnim vrednostima i planiranju budućnosti zaposlenih, klijenata i sveta.

KREIRANJE I ŠIRENJE PROFESIONALNE KULTURE

Veštine i stručnost zaposlenih su osnovni kapital kompanije za pružanje usluga, kao što je naša. Veolia teži ka prepoznavanju vrednosti i posvećenosti svojih zaposlenih pružajući im brojne mogućnosti za razvoj u karijeri. Podržavamo profesionalnu i geografsku mobilnost, individualne razvojne planove, fer politiku nagrade i širenje baze zainteresovanih strana, a sve sa ciljem da pružimo mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja našim zaposlenima.

NAŠA KOMPANIJA KAO PODRŠKA ZAJEDNICAMA I LJUDIMA

Zbog svoje svestranosti i otvorenosti ka svetu, Veolia stavlja akcenat na uzajamnu podršku, kao prioritet svoje politike ljudskih resursa.

U svetlu pomenute svestranosti, naša posvećenost se ogleda kroz podršku najugroženijih i insistiranje na dijalogu među zaposlenima. Unapređivanjem standarda ljudskih resursa promovišu se jednake šanse za sve naše zaposlene širom sveta, osiguravajući pristojne životne i radne uslove i programi obuke.

Fonacija Veolia je posvećena integraciji socijalno ugroženih ljudi u društvo kroz podršku lokalnih inicijativa, koje su sponzorisani od strane zaposlenih u kompaniji Veolia.

RAZVOJ PROFESIONALNIH VEŠTINA ZAPOSLENIH

Zahvaljujući politici obuke na radnom mestu, koja ide u prilog kako zaposlenima, tako i korisnicima, učestvujemo i pratimo promene na tržištu i specifične potrebe zajednica kojima pružamo naše usluge. Mreža Kampus Veolia nudi sigurne i motivišuće programe obuke.

Ubrzo posle zapošljavanja, za svakog zaposlenog se kreira poseban plan integracije, krojen prema radnom iskustvu i posebnim veštinama zaposlenog, te prema raznovrsnosti posla i poslovnim zahtevima. Ovaj proces se može ovdajati u različitim formama, kao što su imenovanje menadžera, obuka na radnom mestu itd.

PRUŽANJE KVALITETNIH RADNIH USLOVA

Možemo poslužiti kao primer za obezbeđivanje dobrih radnih uslova, jer se svakodnevno fokusiramo na pronalaženje novih načina da poboljšamo radne uslove naših zaposlenih.

U tom cilju podstičemo kvalitetno radno okruženje, koja podrazumeva prevenciju povreda i profesionalnih bolesti, kao i zdravu ravnotežu između rada i odmora. Odgovornost zaposlenih i menadžera za zdravlje i bezbednost na radnom mestu je efikasna u saradnji sa industrijskim klijentima i lokalnim vlastima i sa milionima korisnika kojima svakodnevno pružamo usluge širom sveta.

POŠTOVANJE RAZLIČITOSTI

Veolia je posvećena poštovanju različitosti i jednakosti. Ako želite da nam skrenete pažnju na problem u vezi sa priznavanjem različitosti i jednakosti ili diskriminacijom, molimo Vas da pišete na:

Veolia Water Solutions & Technologies doo
Makedonska br. 30
11103 Beograd
[email protected]