Ponovno pokretanje svetskih resursa

U današnje vreme prirodni resursi su oskudniji u odnosu na rastuće potrebe u sve gušće naseljenom i urbanizovanijem svetu koji se suočava sa klimatskim promenama.

Moramo je preispitati naš odnos prema resursima i osmisliti nove modele društvenog i ekonomskog razvoja, koji su efikasniji, bolje uravnoteženi i više održivi.

Sa 160 godina iskustva u domenu vode, energije i otpada, Veolia koristi svoj potencijal za inovacije da bi doprinela ljudskom napredku i prosperitetu i da bi unapredila rezultate poslovanja i regiona. Kako bi se prešlo sa potrošnje resursa na koristi-recikliraj pristup u današnjoj cirkularnoj ekonomiji, Veolia kreira i implementira rešenja usmerena na poboljšavanju pristupa resursima, dok istovremeno štiti i obnavlja pomenute izvore.

UNAPREĐIVANJE PRISTUPA RESURSIMA

U svetu sa rastućim potrebama, a smanjenom ponudom resursa, napetost stvara sve složeniji pristup osnovnim resursima. Kao odgovor na ove izazove, Veolia razvija trajna rešenja kako bi snabdela što veći broj ljudi potrebnim resursima i time obezbedila dobrobit zajednica, a i kako bi učinila region zanimljivijim, sa ciljem da podrži razvoj kompanija. Ova rešenja podrazumevaju pristup pitkoj vodi i energetskim uslugama za gradove i stanovnike, pružanje usluga industrijama kako bi osigurala kontinuirano snabdevanje proizvodnih procesa i razvoj reciklaže materijala u cirkulanoj ekonomiji (zatvoren proizvodni ciklus).

OČUVANJE RESURSA

Obzirom na sve veću zabrinutost oko resursa, kolektivna odgovornost svakog pojedinca je da iste očuva i zaštiti. Resurse koje koristimo manje, bolje i uz minimalna oštećenja su resursi koje ćemo moći da koristimo u budućnosti. Stoga razvijamo inovativna i održiva rešenja, kako bi na pravom mestu, u pravo vreme i uz korišćnje pravih metoda dobili neophodnu količinu resursa. Ovim putem čuvamo i ravnotežu ekosistema kako bismo osigurali da resursi i dalje ostanu dostupni. Veoila koristi svoju stručnost kako bi optimizovala upotrebu tih prirodnih resursa, kako bi osigurala da tokom ciklusa korišćenja ništa ne gubi i kako bi minimizovala uticaje na posledice, a da bi se moglo garantovati da nema štetnih uticaja na zdravlje ljudi ili na prirodno okuženje.

OBNAVLJANJE RESURSA

Širenjem svojih poslovnih aktivnosti, Veolia omogućava stvaranje novih sekundarnih izvora energije koji postepeno umanjuju sve veću oskudicu prirodnih materijala. Kroz inovacije u recikliranju materijala i otpada, nudimo rešenja koja značajno produžavaju vek i vrednost upotrebe resursa. Da bi zatvorila krug cirkularne ekonomije, Veolia razvija stručnost u domenu eko-dizajna, kako bi pružila podršku proizvođačima već u prvim koracima proizvodnog procesa do proizvodnje novih materijala od reciliranog otpada.