Upravljanje vodama

Veolia upravlja postrojenjima za prečišćavanje vode za piće i otpadnih voda za industrijske klijente putem outsorcing-a. Uz to, Veolia pruža industrijskim klijentima i brojne druge usluge, koristeći svoju veliku stručnost (na primer laboratorijske usluge, usluge održavanja i projektovanja, tehnološke usluge). Nastojimo da optimizujemo proizvodne procese i smanjimo troškove naših klijenata, uz veliku brigu o životnoj sredinu i u skladu sa svim zakonskim zahtevima.

Projekti u najvećoj meri podrazumevaju aktivnosti na:

 • Postrojenjima za tretman i distribuciju pitke i pocesne vode (Postrojenja za prečišćavanje vode)
 • Postrojenjima za tretman otpadnih voda (Kanalizacioni sistemi i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda)
 • Postrojenjima za odlaganje otpada (Deponije)
 • Održavanju i popravci vodovodne infrastrukture industrijskih preduzeća

Osnovni principi za upravljanje vodom putem outsourcing-a:

 • Odgovornost za poštovanje uslova za funkcionisanje postrojenja za tretman voda, propisanih od strane državnih organa
 • Odgovornost za optimalne ekonomsko-tehničko upravljanje prilikom rukovođenja postrojenjima za tretman voda
 • Odgovornost za održavanje i popravku opreme
 • Pomoć u pripremi investicionih projekata za sisteme upravljanja vodama
 • Određivanje cena za usluge na osnovu stvarnih troškova poslovanja
 • Dugoročni ugovori.

Oblici rada:

 • Upravljanje industrijskim postrojenjima za preradu (otpadnih) voda
 • Iznajmljivanje postrojenja i opreme za preradu (otpadnih) voda
 • Izrada dela i kompletnog prostrojenja za (otpadne) vode