Korporativna odgovornost

Veolia neguje svoje aktivnosti kao društveno odgovorna kompanija, prožimajući svoju korporativnu strategiju praksom i stavovima koji doprinose održivom razvoju. Težimo ekonomskoj, socijalnoj i ekološkoj ravnoteži.

Veolia dizajnira, razvija i koristi rešenja koja imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu, na individualno blagostanje i na ekonomski prosperitet. Veolia postiže ove cilјeve uz aktivno pomaganje svojim zaposlenima i regijama u kojima posluje da raste, u skladu sa svojom predanošću održivom razvoju.

PAŽNJA ZA POTREBE ZAPOSLENIH

Ugled Veolije podupire izvrsnost i bogata stručnost zaposlenih. Ovaj bogati lјudski kapital rezultat je namernog nastojanja da se nastavi kontinuirano pobolјšanje u tri klјučne oblasti: raznolikost, zdravlјe i sigurnost na radu i kontinuirani razvoj vještina.

Obuka je kamen temelјac politike lјudskih resursa kompanije i otelotvorena je u svjetskoj mreži Campus Veolia. Kursevi su prilagođeni individualnim potrebama i dostupni su svima, osiguravajući klijentima najviši standard usluge i doprinoseći razvoju i sigurnosti zaposlenih. Programi su osmišlјeni u skladu sa strategijom Veolije, pružajući zaposlenima profesionalne alate potrebne za uspešno sprovođenje tranzicije ka ekološki prihvatlјivijim postupcima i šireći veštine.

DOPRINOSI LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Veolia ima aktivnu ulogu u životu i razvoju lokalnih zajednica. Iako je ekonomska globalizacija zamaglila granice i promijenila pejsaž, upravlјanje vodama, otpadom i energijom zadržalo je snažne lokalne korene.

U partnerstvu sa zainteresovanim stranama u javnom i privatnom sektoru, Veolia nastoji da očuva ravnotežu ekosistema gde god da posluje. Kroz svoje široko poznavanje lokalnih problema i izazova, Veolia kreira prilagođena rešenja za pojedine regije i zajednice kroz proces tekućih, jasnih komunikacija osmišlјenih da ih učine konkurentnijim, privlačnijim i održivijim. Veolia doprinosi rastu zelenih radnih mesta i podržava razvoj lokalnih malih preduzeća u oblastima u kojima posluje.

POSVEĆENOST VIŠE ODRŽIVOM SVETU

Oslanjajući se na 160 godina iskustva u pružanju osnovnih usluga i stručnosti za zaštitu životne sredine najvišeg kalibra, Veolia nastoji da svet učini održivim.

Dok glavni kreatori politike širom svijeta ostaju podelјeni oko toga koje razvojne modele treba primeniti, Veolia nastavlјa sa aktivnim pristupom kako bi napravila promene tamo gde je bitno. To je činjenica koja je otelotvorena u svakodnevnim operacijama širom svijeta, koje pružaju opiplјiv dokaz načina zaštite životne okoline i pobolјšanja ekonomskog i društvenog razvoja.