Upravljanje energijom

Industrijske kompanije, bez obzira na to da li se radi o automobilskoj, farmaceutskoj, hemijskoj, električnoj, metalurškoj, poljoprivrednoj, prehrambenoj industriji ili rafineriji, treba da usmeravaju poslovanje prema svojim osnovnim delatnostima.

Danas, kada rastu troškovi goriva, te raste svest o štetnom uticaju emisije ugljen-dioksida, energija postaje sve važniji faktor konkurentnosti među proizvođačima. U proizvodnim pogonima danas svaki od činilaca u lancu proizvodnje postaje važan. Veolia svojom usko specijalizovanom stručnošću u domenu energetike, nastoji da industrijskim kompanijama predstavi energetska rešenja koja nude  dodatu vrednost, odgovarajući pri tom, na njihove zahteve u pogledu pouzdanosti, kvaliteta, dostupnosti i cene.

FAKTORI KONKURENTNOSTI

Proizvođači se moraju fokusirati na svoju osnovnu delatnost, obzirom na to da vode neprestanu borbu sa konkurencijom. Međutim, više nego ikada, danas oni moraju da kontrolišu svoje troškove i smanje rizike, dok se s druge strane bore sa nestabilnim cenama energije i taksama na emisiju ugljen-dioksida. Želja proizvođača je da maksimizuju energetsku nezavisnost, obezbede pouzdanost snabdevanja i proizvodno okruženje bez incidenata.

POVEĆANJE EFIKASNOSTI

Glavne industrijske kompanije, posebno prehrambene, hemijske i famaceutske, računaju na Veoliju, znajući da se mogu osloniti na njene tačne procene i stučnost u planiraju, izgradnji i radu energetskih postrojenja. Osim toga, računaju na Veolijinu sposobnost da razvije rešenja koja su ekonomična i ekološki prihvatljiva, zasnovana na najboljoj dostupnoj tehnologiji, uključujući biomasu, biogas, rekuperiranu energiju, kao i kombinovanu proizvodnju toplotne i električnu energije (CHP). Veolia na ovim projektima nastupa kao pravi industrijski partner, u potpunosti posvećen rezultatima. Ona usvaja globalni pristup energetskim pitanjima, koja se odnose na tehničke, društvene i finansijske aspekte, kao i upravljanje kvotama emsijie ugljen-dioksida.

VEOLIA KAO PARTNER

Veolia je povezana sa 4.300 industrijskih postrojenja širom sveta i svojim korisnicima garantuje tri ključne stvari. Kao prvo, Veolia garantuje obezbeđenje najpovoljnije opcije snabdevanja energijom u pogledu količine, kvaliteta, cene i dostupnosti. Kao drugo, Veolia garantuje racionalizaciju potrošnje energije i emisije ugljen-dioksida na postojenjima. Na kraju, Veolia garantuje operativnu pouzdanost i funkcionisanje postrojenja klijenata posvećenošću u pružanju tehnilkih usluga.

Rešenja:

  • Projektovanje, izgradnja i upravljanje energetskih postrojenja;
  • Kreiranje efikasnijih i ekološki prihvatljivih rešenja, koja se baziraju na korišćenju biomase, biogasa, rekuperaciji energije i kombinovanoj proizvodnji toplotne i električne energije (CHP);
  • Energetski auditi industrijskih postrojenja u delu proizvodnje i potrošnje energije i vode i izrada elaborata potrošnje energije i vode sa predlogom ključnih mera za ostvarivanje ušteda;
  • Ugradnja mernih uređaja na ključnim tačkama pogona, te snimanje potrošnje i izrada elaborata potrošnje energije i vode sa predlogom ključnih mera za ostvarivanje ušteda;
  • Pokrivanje tehničkih, socijalnih i finansijskih aspekata poslovanja;
  • Upravljanje emisijom ugljen-dioksida.