Upravljanje otpadom

Veolia je specijalizovana za upravljanje kako tečnim, tako i čvrstim opasnim i neopasnim otpadom. Stručnost kompanije pokriva ceo životni ciklus otpada, od sakupljanja do reciklaže, a sa ciljem ponovnog korišćenja krajnjih proizvoda iz industrije (materijala i energije).

OBNOVA MATERIJALA

Obnova materijala pomaže očuvanju pimarnih prirodnih resursa pretvarajući otpad u resurse. Razvijajući rešenja za obnovu sirovina i obezbeđujući tako korisnicima sekundarne sirovine viskokog kvaliteta, Veolia postaje vodeći proizvođač obnovljivih resursa.

OTPAD ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME (OEEO)

Patentiran proces koji Veolia koristi prodrazumeva primenu nekoliko različitih tehnologija kako bi prepoznala i izdvojila sve plastične mateijale iz OEEO pre nego što se isti usitne na komade do 10mm. Naša industrijska rešenja kombinuju fleksibilnost i razlčitiost, osiguravajući time pravilan sled obrade i postizanja visokog stepena iskorišćenosti.

PLASTIKA

Proces sortiranja u industriji koji je razvila Veolia, identifikuje, odvaja i kvalifikuje razilčite tipove plastike.

Na taj način Veolia može da garantuje stepen čistoće recikliranog materijala i do 99%. Kao rezultat ovoga, prozvođači mogu da zatvore ciklus reciklaže, što značajno smanjuje troškove snabdevanja sirovinama.

RECIKLIRANJE MATERIJALA I TEČNIH OTPADA

Veolia nudi rešenja za reciklažu otpada metala iz automobilske industrije tako što kombinuje upotrebu metalnih delova i regeneraciju upotrebljenih mašinskih ulja.

U istoj industriji, Veolia je postigla visoke rezulatate na polju recikliranja otpada, pružajući svojim klijentima sveobuhvatnu uslugu: snabdeva prodavnice za boje i lakove, sakuplja iskorišćene rastvarače i obnavlja ih, za ponovnu upotrebu.

KOMPOST

Kako bi poboljšala organski kvalitet zemljišta, Veolia na postrojenjima kojima upravlja primenjuje Aerocontrol proces za kompostiranje. Ovaj proces ubrzava sazrevanje komposta, obezbeđujući ravnomeran proces fermentacije.

PRESTANAK RADA

Proces prestanka rada industrijskih postrojenja i mobilnih objekata (aviona, brodova, vozova i naftnih platformi) na kraju njihovog radnog veka predstavlja izazov u pogledu ekonomije, zaštite zdravlja i ekologije, te zahteva dva komplementarna tipa stručnosti koja se odnose na: obezbeđivanje prestanka rada i dekonstrukciju postrojenja ili manjih objekata; te reciklažu otpada i čišćenje područija od zagađenja.