Ekonomski aspekti

Ekonomski model koji je zastupljen još od početka Industrijske Revolucije iscrpljuje svetske prirodne resurse. Kako bismo ublažili ovaj gorući problem koji utiče na našu planetu, moramo ponovo razmisliti o načinu na koji iste koristimo.

NESTAJANJE PRIRODNIH RESURSA

U svetu suočenim sa rastom populacije, urbanizacijom i klimatskim promenama, potražnja za prirodnim resursima raste, ali ponuda je sve manja. Ukoliko trendovi potrošnje i demografska ekspanzija nastave da se kreću kao i do sada, procena Ujedinjenih Nacija je da će nam do 2050.godine biti potrebne dve planete kako bismo zadovoljili potražnju za prirodnim resursima.

RAZMISLIMO PONOVO O RAZVOJNOM MODELU

Trenutni pristup proizvodnji je, dugoročno gledano, neefikasan i neodrživ, zasnovan na sve skupljoj upotrebi sirovina i uz trostruki porast cena između 2000.god. i 2013.god. Resursa će biti sve manje obzirom na to da sve više ljudi usvaja životni stil i način potrošnje srednje klase – problem uzrokovan sve bržom ekspanzijom zemalja u razvoju.

Stoga zajednice moraju dobro da razmisle o načinu na koji koriste resurse i da kreiraju novi model socio-ekonomskog razvoja koji je efikasniji, uravnoteženiji i održiviji.

CIRKULARNA EKONOMIJA: ZATVARANJE KRUGA

Koncept cirkularne ekonomije podrazumeva težnju da se pređe sa modela zasnovanog na potrošnji resursa na model zasnovan na efikasnom korišćenju resursa i reciklaži otpada.

Veolia primenjuje ovaj koncept u svom celokupnom poslovanju, a koje je projektovano tako da proizvode resurse bez nepotrebnog opretećenja prirodnog okruženja. Ovi se alternativni izvori koriste sekundarne sirovine, energije i vode.