Upravljanje energijom

Veolia klijentima pruža specijalizovana tehnička znanja, omogućavajući kompanijama i opštinama da optimizuju tehničke, ekonomske i ekološke performanse postrojenja, kao što su zgrade i sistemi za grejanje ili hlađenje.

MREŽE GREJANJA I HLAĐENJA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U GRADOVIMA

Kao vodeća kompanija u svetu u domenu mreža za grejanje i hlađenje, Veolia poseduje jedinstveno iskustvo u pogledu njihovog projektovanja, izgradnje, rada i održavanja, uz obiman know-how u inovativnim tehnologijama, snabdevanju energijom sa akcentom na obnovljive izvore energije i pružanju usluga krajnjim korisnicima.

OSTVARIVANJE REZULTATA U URBANIM SREDINAMA

Urbane mreže štede energiju i štite životnu sredinu na mnogo načina. One zamenjuju hiljade inividualnih grejnih sistema modernim, pouzdanim industrijskim sistemom i sve više koriste obnovljive izvore energije (biomasu) i rekuperiranu, odnosno otpadnu energiju (otpad, industrijske izduvne gasove itd). Takođe, mogu se povezati sa kombinovanim kogeneracionim (CHP) postrojenjima, koja su daleko efikasnija od konvecionalnih postrojenja za proizvodnju toplotne energije.

SEKTOR KOJI SE BRZO RAZVIJA

Urbane mreže smanjuju emisiju ugljen-dioksida u gradovima i smanjuju zavisnost od fosilnih goriva. Iz navedenog razloga EU promoviše njihov razvoj, kao sredstvo za postiizanje ciljeva na polju uštede energije i smanjivanja emisije CO2. U Evropi, Aziji, SAD i Rusiji sve više gradova unapređuje i širi postojeće mreže i gradi nove. Na Bliskom istoku, mreže daljinskog hlađenja su ključne za razvoj današnjih gradova.

VEOLIA: POKRETAČ PROGRESA

Stotine gradova širom sveta, koji su ukazali poverenje Veoliji, oslanjaju se na njenu stručnost po pitanju upotrebe različitih vrsta energije i energenata – uključujući ugalj, gas, biomasu i geotermalnu energiju - u cilju razvijanja efikasnog energetskog modela. Oni cene tehničku stručnost Veolije i oslanjaju se na kvalitet njenog odnosa sa krajnjim korisnicima. Korist gradova se takođe ogleda u nedvosmislenoj Veolijinoj posvećenosti kvalitetu, dostupnosti i troškovima nabavke energije. Ova vrsta stručnosti Veoliju čini bitnim partnerom u borbi protiv energetskog siromaštva, a takođe i kod urbanog planiranja u širem smislu. Veolia je ključni partner u razvoju urbanih mreža u Evropi, Kini, Severnoj Americi i na Bliskom istoku. 2011. godine, u Poljskoj, gde Veolia pruža usluge operatora u više od 40 gradova, grad Varšava je prodao Veoliji mrežu daljinskog grejanja, koja snabdeva više od 80% gradske populacije i koja sa svojih 1.700 km predstavlja najveću mrežu u Evropskoj Uniji. Veolia takođe gradi mrežu daljinskog hlađenja u Abu Dabiju i upravlja mrežama u 15 američkih gradova, uključujući Boston, Filadelfiju i Baltimor.

PROJEKTI JAVNO - PRIVATNOG PARTNERSTVA

Energetski subjekti u delatnosti daljinskog grejanja u Republici Srbiji su u gotovo 100% delu javne kompanije (toplane), osnovane sa ciljem pružanja energetskih usluga u pogledu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom na nivou lokalnih samouprava.

Kompanijama u oblasti daljinskog grejanja Veolia može da ponudi modele kratkoročne i modele dugoročne saradnje.

Modeli kratkoročne saradnje sa energetskim subjektima se zasnivaju na isporuci, ugradnji i puštanju u rad specifičnih tehničko-tehnoloških rešenja i opreme, razvijenih od strane Veolie.

Modeli dugoročne saradnje energetskih subjekata i Veolie su obuhvaćeni projektima javno-privatnog partnerstva, koji su u potpunosti u skladu sa važećim Zakonom o javno-privatnom partnerstu. Ovakvim vidom saradnje mogu biti obuhvaćeni ugovori upravljanja radom energetskih izvora i mreža (O&M Contracts), ugovori o isporuci toplotne energije (Energy Supply Contracts), ugovori kod kojih se povraćaj investiranih sredstava u ugrađenu opremu vrši na osnovu ostvarenih ušteda (Energy Performance Contracts), kao i ugovori o koncesiji (Concession Contracts). Ono što Veoliu ističe u odnosu na druge konkurente na tržištu je mogućnost da isfinansira i investiciono najzahtevnije projekte, ukoliko se isti pokažu kao opravdani.

Rešenja:

  • Projektovanje, izgradnja, upravljanje radom i održavanje mreža za daljinsko grejanje i hlađenje
  • Upravljanje procesima snabdevanja energijom, sa fokusom na obnovljive izvore energije
  • Pružanje usluga krajnjim korisnicima
  • JPP - analiza parametara rada sistema daljinskog grejanja, izrada samoinicijativnih predloga u okviru JPP, implementacija ugovora JPP uz mogućnost finansiranja.