#WeAreResourcers

 

_______________________________________________________________________________________

 

Otvoreni smo ka svetu i ka drugima.

Znamo kako da se ujedinimo i mobilišemo kako bi osigurali uspeh projekta.

Vidimo svet kakav treba da bude, a ne kakav jeste.

Gde druge vide problem, mi projektujemo inovativna rešenja.

Tražimo dok ne nađemo!

Uvek smo korak ispred drugih – otkrivamo, usavršavamo i  isprobavamo nove stvari.

 

_______________________________________________________________________________________

 

Ponovo pokrećemo svetske resurse

Ljudi moraju da preispitaju svoje stavove o prirodnim resursima. Potrebno je pronaći novi, uravnoteženiji, održiviji model ekonomskog i društvenog razvoja. Naša misija? Da podstaknemo prelazak na kružnu (cirularnu) ekonomiju. Da ponudimo inovativna rešenja koja olakšavaju pristup resursima, te da zaštitimo i obnovimo iste širom sveta.

 

_______________________________________________________________________________________

 

Naše poslovne linije

 

_______________________________________________________________________________________

168.000 Resursa

u 45 zemalja

100 miliona ljudi

sa pristupom za pitku vodu

45 milona tona

recikliranog otpada

44 miliona

proizvedenog MWh