Zdravlje i bezbednost na radnom mestu

Veolia se zalaže za veću zaštitu svih zaposlenih od profesionalnih rizika i unapređenje bezbednosti na radnom mestu. Upravo iz tog razloga je više od 36% programa obuke za zaposlene 2013.godine usmereno na zdravlje i bezbednost na radnom mestu.

POBOLJŠANJE PREVENCIJE, BEZBEDNOSNIH I ZDRAVSTVENIH USLOVA NA RADNOM MESTU

Veolia je svesna benefita koje donose unapređivanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih, kako za aktivnosti kompanije, tako i za dobrobit zaposlenih. Kompanija je usvojila Prevenciju, Zdravlje i Bezbednost na radu (Prevention, Health and Safety) kao glavni tekući cilj 2013.god, uz posvećenost top menadžmenta da ove mere budu ispoštovane. Cilj je da se ojača inicijativa, podrže postojeći napori i uključe svi zaposleni i zainteresovani partneri, a kako bi se osiguralo njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Prevention, Healt and Safety je više od strategije - ona je sastavni deo osnovnih aktivnosti i procesa u kompaniji.

SPREČAVANJE PROFESIONALNIH RIZIKA

Veolia sprovodi planiranu inicijativu vođenu od strane top menadžemnata, koja se bazira na uključivanju celog upravljačkog lanca i na sistemu kontinuiranog unapređivanja. Ovo omogućava ispunjavanje obaveza, dostizanje postavljenih ciljeva i principa iskazanih u Prevention, Health and Safety strategiji.

Veolia je 01. jula 2013.godine potpisala Seoul Declaration of the International Labour Office (ILO) – Seulska deklaracija o bezbednosti i zdravlju Međunarodne organizacije rada u Ženevi, priznajući osnovno ljudsko pravo na sigurne i zdrave radne uslove. Time smo se obavezali da promovišemo pristup Prevention, Health and Safety strategije koju zagovara deklaracija, da održavamo obuke za sve zainteresovan i podstečemo dijalog zaposlenih i poslodavaca na ovu temu.

Takođe, Veolia prepoznaje inovativne prakse u pogledu zdravlja i bezbednosti. S tim u vezi, dve prakse su nagrađene od strane Social Innovation Awards – Nagrade za društvene inovacije, a koje ističu obim u kome bezbednost prožima svaki aspekt politike odnosa sa zaposlenima u našoj kompaniji.