Društveni aspekti

Veolia je posvećena pružanju visokokvalitetnih i lako dosupnih resursa regionima kojima je to potrebno i efikasne usluge koje utiču na veću privlačnost i konkurentnost regiona, u skladu sa strategijom lokalne samouprave u tri koraka:

  1. Kontinuirano poboljšanje pristupa osnovnim uslugama;
  2. Razvijanje transparentnog, konstruktivnog odnosa sa zainteresovanim stranama;
  3. Podrška lokalnom ekonomskom razvoju putem ciljanog partnerstva.

DOPRINOS REGIONALNOM RAZVOJU

Veolia doprinosi ekonomskom i društvenom razvoju opština i regiona u kojima posluje, pružanjem poverenih javnih usluga i putem značajnih ulaganja u razvoj, održavanje i popravku infrastrukture.

VEOLIA FONDACIJA

Fondacija Veolia je osnovana u maju 2004. godine i jedna je od vodećih francuskih korporativnih fondacija. Podržava neprofitne, lokalne projekte u Francuskoj i u svetu kako bi se sprečila socijalna isključenost i promovisala zaštita životne sredine.  Osim toga, Fondacija pruža hitnu pomoć i pri suočavanju sa prirodnim katastrofama.