Izgradnja cevovoda sirove vode, brana ’’Prvonek’’ – PPV ’’Kumarevska čuka’’ (Vranje)

OPIS PROJEKTA

Stari regionalni čelični cevovod sirove vode DN600 je dotrajao i bilo je neophodno izvršiti zamenu novim od duktilnih cevi prečnika DN800. Ovakvim rešenjem su se smanjili evidentni gubici vode na trasi do postrojenja za preradu pijaće vode ’’Kumarevska čuka’’ ali i povećao kapacitet vodo snabdevanja. Obezbeđeno je efikasnije snabdevanje pijaćom vodom velikog dela Pčinjskog okruga.

OPIS RADOVA

Projekat se sastojao od dva dela:

  1. Izgradnja duktilnog cevovoda DN800 mm u dužini od L=3.950 m’ i svih pratećih objekata (vazdušni i muljni ispusti, by-pass – ovi,...)

  2. Izgradnja i opremanje objekata merno regulacionog bloka (MRB) ispod brane Prvonek. Regulisanje protoka u opsegu 300-500 l/s. Ugrađena dva klipno-regulaciona elektromotorna ventila DN700mm i rezervni DN500 mm. Automatika: PLC za kontrolu i regulaciju vodosnabdevanja iz objekata MRB-a, iz kontrolnog centra na brani Prvonek kao i očitavanje podataka o proticaju na PPV ’’Kumarevska čuka ’’

Količine:

  • iskop cca. 188.000,00 m3

  • ugradnja u betonu polu-obrađenog kamena krupnoće 200-400 mm, 2.330,00 m3

  • ugradnja polu-obrađenog kamena krupnoće 400-600 mm,  965,00 m3

LOKACIJA:  

Vranje, Srbija

INVESTITOR: 

KfW Banka / Republika Srbija, MSGI

KORISNIK:

JP Vodovod Vranje

TIP UGOVORA: 

RED FIDIC

VREDNOST UGOVORA: 

1.112.252,41 EUR

PERIOD RADOVA:

07/2016 – 10/ 2017