Izgradnja prve faze kanalizacione mreže bez kućnih priključaka za naseljeno mesto Šajkaš- CS3

OPIS RADOVA

Izgradnja cevovoda od PVC cevi Ø250mm u dužini od 4.462,00m sa pripadajućim revizionim šahtovima.

LOKACIJA:

Šajkaš, Opština Titel, Srbija

INVESTITOR:

Opštinska uprava Titel

ZAVRŠETAK RADOVA:

Septembar 2018. godine