Izvođenje nedostajuće ulične kanalizacione mreže u Kuli i Crvenki i izgradnja tranzitnog potisnog voda Crvenka-Kula i njegovih pratećih objekata

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je rešavanje problema zagađenja Velikog bačkog kanala izgradnjom kanalizacione mreže i priključenjem otpadnih voda na regionalni sistem kanalisanja i prečišćavanja Vrbasa i Kule.

OPIS RADOVA

  • Izgradnja, testiranje i puštanje u rad  kanalizacione mreže u dužini od 42.500,00m od PVC cevi Ø200 – 400mm sa 8 novih crpnih stanica sa pripadajućim potisnim vodovima i rekonstrukcijom dve stare crpne stanice;

  • Izgradnja, testiranje i puštanje u rad tranzitnog potisnog cevovoda od PEHD cevi 315mm u dužini od 8.500,00m

  • Izgradnja Centralnog postrojenja za mehaničko prečišćavanje, prikupljanje i distribuciju otpadnih voda putem tranzitnog potisnog cevovoda na prečistač u Vrbasu otpadnih voda u Crvenki.

LOKACIJA:

Kula – Crvenka, Opština Kula, Srbija

INVESTITOR:

Opština Kula 

VREDNOST UGOVORA:

522.116.038,02 RSD 

(4.350.966,83 EUR)

OČEKIVANI ZAVRŠETAK RADOVA:

April 2019. godine