Fabrika šećera Crvenka angažovala VWST za operativno upravljanje i tehničko održavanje proizvodnog pogona za hemijsku pripremu vode

Fabrika šećera Crvenka angažovala VWST za operativno upravljanje i tehničko održavanje proizvodnog pogona za hemijsku pripremu vode

Fabrike šećera Crvenka je angažovala Veolia Water Solutions & Technologies za upravljanje radom, vođenje tehnološkog procesa i tehničko održavanja opreme proizvodnog pogona za Hemijsku pripremu vode. U okviru ove usluge VWST će isporučivati i potrebne hemikalije za funkcionisanje postrojenja, garantujući kvalitet i kvantitet isporučene demineralizovane vode. Ugovoreni period pružanja usluge je 3 godine, sa mogućnošću produžetka ugovora.