Izvršena primopredaja radova na izgradnji linije mulja u CPPOV Leskovac

Izvršena primopredaja radova na izgradnji linije mulja u CPPOV Leskovac

Veolia je uspešno završila izgradnju i puštanje u rad liniju mulja na CPPOV Leskovac. Nakon uspešno završenih testova otpočeo je garantni period u trajanju od 12 meseci.

Izgradnjom i puštanjem u rad ovog postrojenja, Veolia je omogućila transformaciju kanalizacionog mulja u biogas, koji se dalje koristi za proizvodnju električne i toplotne energije koje se koriste za rad CPPOV. Na ovaj način, proizvodnjom zelene energije, se smanjuje potrošnja električne energije koja je potrebna za rad postrojenja.