Mobilna postrojenja za tretman voda

Mobilna postrojenja za tretman voda

Veolia nudi različita mobilna rešenja, dostupna u veoma kratkom roku, koja zamenjuju stacionarna postrojenja za tretman voda i klijentima obezbeđuju dovoljne količine i kvalitet voda za njihove potrebe. U specifičnim situacijama, kao što su kvarovi postrojenja, zastarela postrojenja sa neadekvatnim kapacitetom/kvalitetom, potrebe za dodatnim kapacitetom i/ili kvalitetom, ovakva rešenja su nezamenjiva za rešavanje problema u tretmanu voda. Kao globalna kompanija koja pruža usluge tretmana voda, Veolia kombinuje svoje znanje i iskustvo sa standardom mobilnih usluga koje će ispuniti svako vaše očekivanje.

U okviru izgradnje fabrike velikog i renomiranog klijenta iz prehrambenog sektora, pojavila se potreba za obezbeđivanje dodatne količine vode za proces rada, pa je klijent angažovao Veoliu da osmisli i isporuči rešenje za ovaj problem. Veolia je isporučila mobilno postrojenje kapaciteta  2 x 25m3/d koje će isporučiti vodu kvaliteta pitke vode za puštanje u rad novog pogona, sa svim pratećim instalacijama, potrebnim hemikalijama i osobljem koje obezbeđuje i upravlja radom postrojenja. Postrojenje će biti u funkciji sve dok klijent ne bude imao spremno postrojenje za proizvodnju/tretman vode. Ovakvim rešenjem, klijent će početi proizvodnju u svom novom postrojenju u planiranom roku, izbegavši ogromne gubitke koje bi imao zbog zastoja u puštanju u rad pogona, a koji se mere milionskim iznosima.