Potpisan ugovor za puštanje u rad Linije vode na CPPOV Leskovac

Potpisan ugovor za puštanje u rad Linije vode na CPPOV Leskovac

Veolia Water Solutions & Technologies je ugovorila izvođenje radova na puštanju u rad objekata na liniji vode na Centralnom Postrojenju za Preradu Otpadnih Voda u gradu Leskovcu. U roku od 9 meseci, VWST će pustiti u rad Liniju vode koja je izgrađena 2016. godine sa obavezom da u tom roku postigne zakonom zahtevani kvalitet prerade otpadne vode. U okviru ugovorene usluge, VWST će obučiti osoblje JKP Vodovod Leskovac da samostalno rukovodi radom i održava postrojenje u funkciji u skladu sa preporukama proizvođača opreme.