Napredak radova na izgradnji linije mulja PPOV Leskovac