Potpisan ugovor za puštanje u rad Linije vode na CPPOV Leskovac

OPIS PROJEKTA

Veolia Water Solutions & Technologies je ugovorila izvođenje radova na puštanju u rad objekata na liniji vode na Centralnom Postrojenju za Preradu Otpadnih Voda u gradu Leskovcu. U roku od 9 meseci, VWST će pustiti u rad Liniju vode koja je izgrađena 2016. godine sa obavezom da u tom roku postigne zakonom zahtevani kvalitet prerade otpadne vode. U okviru ugovorene usluge, VWST će obučiti osoblje JKP Vodovod Leskovac da samostalno rukovodi radom i održava postrojenje u funkciji u skladu sa preporukama proizvođača opreme.

Cilj puštanja u rad objekata linije vode CPPOV od strane Veolia Water Solutions & Technologies je:

  • pokretanje i puštanje u rad tehnoloških objekata i opreme linije vode CPPOV

  • uspostavljanje adekvatnih tehničko-tehnoloških i bioloških procesa prečišćavanja

  • obezbeđivanje fizičko-hemijskih parametara prečišćene otpadne vode u skladu sa projektovanim parametrima i zakonskom regulativom

  • pokretanje i puštanje tretmana mulja linije vode - Dehidratacija mulja

  • proizvodnja mulja kao ulazne materije tehnološke linije mulja CPPOV

  • unapređenje automatizacije procesa uz daljinsku kontrolu preko SCADA sistema

  • obuka osoblja JKP Vodovod Leskovac

LOKACIJA:  

Leskovac, Srbija

INVESTITOR: 

Grad Leskovac

TIP UGOVORA: 

Ugovor za puštanje u rad Linije vode na CPPOV Leskovac

POČETAK REALIZACIJE:

Januar 2022.