Projektovanje i izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda kapaciteta 200 ES i postrojenja za tretman procednih voda na Regionalnoj Deponiji Subotica

OPIS PROJEKTA

U okviru izgradnje Regionalne Deponije Subotica neophodno je projektovati i izgraditi postrojenje za tretman procednih voda sa deponije i postrojenje za tretman otpadnih voda koje nastaju tretmanom otpada u MBT postrojenju i otpadnih voda iz upravne zgrade i ostalih objekata.

OPIS RADOVA

Postrojenje za tretman otpadnih voda iz procesa tretmana otpada je kontejnerskog tipa sa kapacitetom od 30m3/d, zasniva se na SBR tehnologiji.

Postrojenje za tretman procednih voda sa deponije je zasnovano na tehnologiji reverzne osmoze, sa kapacitetom od 4,5 m3/h.

Oba postrojenja su potpuno automatizovana i rezultat njihovog tretmana je voda u skladu sa svim važećim standarda koja se može puštati u rečni tok.

LOKACIJA:

Subotica, Srbija

INVESTITOR:

IBI s.p.a (kao glavni izvođač radova na Regionalnoj Deponiji Subotica)

TIP UGOVORA:

YELLOW FIDIC

VREDNOST UGOVORA:

610.000 €

PERIOD RADOVA:

2016. - 2017.