Rehabilitacija kanalizacione mreže: Rumenačka ulica – GC2, Kisaćka ulica

OPIS PROJEKTA

Izgradnja i rekonstrukcija primarne kanalizacione mreže od Rumeničke ulice do glavne crpne stanice GC2 u Novom Sadu.

OPIS RADOVA

-  Instalacija duktilnih cevi:

  • Ø 1600 mm, L=324.64m

  • Ø 1400 mm, L=1747.34m

  • Ø 1200 mm, L=340.99m

  • Ø 1000 mm, L=265.65m

  • Ø  800 mm, L=471.28m

  • Ø  600 mm, L=250.72m

    u ukupnoj dužini od 3.400,62 m’;

 -  62 armirano betonska reviziona šahta;

 -  priključci na mrežu od UPVC cevi u ukupnoj dužini od 1682,17 m’;

 -  144 slivnika kišne kanalizacije;

 - ...

LOKACIJA:  

Novi Sad, Srbija

INVESTITOR: 

JKP ’’Vodovod i kanalizacija’’ Novi Sad

TIP UGOVORA: 

RED FIDIC

VREDNOST UGOVORA: 

2.643.722,44 EUR

PERIOD RADOVA:

04/2013 – 10/2014