Sanacija, zatvaranja i rekultivacije deponije Jalovine iz Topionice u "Zajači"

OPIS RADOVA

Sanacija i zatvaranje deponije jalovine i šljake obuhvatalo je izvođenje sledećih radova:

 • premeštanje jalovine i šljake sa zapadnog dela deponije u istočni deo deponije;
 • uređenje i zatvaranje istočnog dela deponije;
 • uređenje i zatvaranje zapadnog dela deponije;
 • odvođenje procednih voda;
 • zaštita deponije od atmosferskih padavina;
 • rekultivacija zatvorene deponije.

Zatvaranje deponije vršeno je na sledeći način:

 • popunjavanje dna zemljom;
 • postavljanje vodonepropusne HDPE folije:
  • geotekstil (1200 gr/m2) ispod HDPE folije;
  • HDPE folija;
  • geotekstil (400 gr/m2) iznad HDPE folije;
 • postavljanje sloja šljunka;
 • rekultivacija zemljišta:
  • nanošenje sloja zemlje;
  • nanošenje sloja humusa;

Količine:

 • Iskop (raznog materijala): 117.763 m3.

 • Nasipanje (raznog materijala):109.896 m3.

 • Ugradnja glinenog materijala: 19.281 m3.

 • Ugradnja lomljenog kamena u cementnom malteru: 3.901 m3.

 • Ugradnja HDPE folije: 44.448 m2.

 • Ugradnja geotekstila 1200 (gr/m2): 42.427 m2.

 • Ugradnja geotekstila 400 (gr/m2): 42.427 m2.

 • Humiziranje i zatravnjivanje površina: 31.662 m2.

LOKACIJA:

Zajača, Srbija

VREDNOST RADOVA:

221.999.999,60 RSD

(1.881.355 EUR)

PERIOD RADOVA:

April 2016. - Novembar 2017.