Tehnički konsalting u cilju identifikacije mera ušteda

OPIS PROJEKTA

Identifikacija ključnih mernih tačaka na postrojenju, ugradnja mernih uređaja, obrada prikupljenih podataka merenja i određivanje lokacija/opreme najmanje efikasnosti, predlog mera povećanja energetske efikasnosti proizvodnog dela energetskog postrojenja, predlog mera povećanja energetske efikasnosti u samim proizvodnim pogonima, predlog organizacionog unapređenja rada odseka termo-energetike.

OPIS RADOVA

Nabavka, instalacija i puštanje u rad Vortex, turbinskih i elektromagnetnih mernih uređaja, sa pripadajućom senzorikom i povezivanje na dva centralna sabirna kontrolna uređaja.

Analiza merenjima dobijenih vrednosti, te određivanje delova opreme i instalacija najmanje efikasnosti i detaljna razrada mera za povećanje energetske efikasnosti.

Procenjene uštede na godišnjem nivou nakon implementacije mera:

> 200.000 EUR

 

LOKACIJA:

Nova Galenika, Zemun, Srbija

INVESTITOR:

„Galenika“ a.d. Beograd

VREDNOST UGOVORA:

115.640 EUR

PERIOD RADOVA:

10/2018 – 4/2019