Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacione mreže u Opštini Žabalj- 1 faza – završetak radova i izgradnja potisnog gravitacionog cevovoda upotrebljenih voda do PPOV-a u Đurđevu

OPIS RADOVA

- Izgradnja cevovoda od PVC cevi Ø500mm u dužini od 564,0m sliva CS2 u naselju Žabalj i GCS u naselju Đurđevo;

- Izgradnja potisnog cevovoda od GCS1 u Đurđevu do PPOV-a od cevi od nodularnog liva Ø300mm u dužini od 814m;

- Izrada 42 kućna priključka Ø160mm na slivu CS2

LOKACIJA:

Opština Žabalj, Srbija

INVESTITOR:

Opština Žabalj

ZAVRŠETAK RADOVA:

Mart 2016. godine