Počela izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u TE Kostolac B

U krugu termoelektrane "Kostolac B" počela je realizacija još jednog velikog projekta za unapređenje zaštite životne sredine – izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda decentralizovanog tipa. Postrojenje će u svom sastavu imati tri postrojenja i lokalni separator ulja na atmosferskoj kanalizaciji.

Prvo je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nakon odsumporavanja i voda iz HPV, kapaciteta dve linije po 45 kubnih metara na sat. Tu je i postrojenje za prečišćavanje zamazućenih i zauljenih otpadnih voda, kapaciteta dve linije po 30 kubnih metara na sat, i treće je postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda.

Više informacija saznajte na sledećem linku.