Nabavka materijala i izgradnja kanalizacionih kolektora i kanalizacione mreže / regulacije potoka u Kruševcu, Komponenta 1 – Faza 2

OPIS RADOVA

Izgradnja kolektora dužine 41,3 km, precnika cevi od 250-800mm sa priključcima potrošača u dužini od 9,1 km, sa instalacijom mnogobrojne mašinske opreme.

BROJ UGOVORA: 

KS-SCW-1004-INT-STP-2016-C1-B2

INVESTITOR:

JKP Vodovod Kruševac

ADRESA INVESTITORA:

Dušanova 46, 37000 Kruševac, Srbija

TIP UGOVORA:

RED FIDIC

VREDNOST UGOVORA:

6.604.788,25  EUR

OČEKIVANI ZAVRŠETAK RADOVA:

02/2017 -  10/2019 (2 godine)