Nabavka materijala i opreme i izgradnja kanalizacionih kolektora i kanalizacione mreže / regulacije potoka u Kruševcu, Komponenta 1 – Faza 1

OPIS RADOVA

Izgradnja kolektora dužine 9,5 km, precnika cevi od 1100-800mm, sa instalacijom mnogobrojne mašinske opreme.

BROJ UGOVORA: 

KS-SCW-1003-INT-STP-2014-C1-B1

INVESTITOR:

JKP Vodovod Kruševac

ADRESA INVESTITORA:

Dušanova 46, 37000 Kruševac, Srbija

VREDNOST UGOVORA:

1.158.421,43  EUR

PERIOD RADOVA:

09/2015 - 11/2016 (14 meseci)