Projekotvanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Leskovac – Faza II, (Objekti na liniji tretmana mulja za kapacitet PPOV 86.000EC)

OPIS PROJEKTA

Predmet ovog projekta je projektovanje, izgradnja, nabavka i ugradnja opreme, testiranje i puštanje u rad, probni rad i dokazivanje procesnih parametara  za liniju tretmana mulja nastalog u procesu prečišćavanja otpadnih voda na PPOV Leskovac, kapaciteta 86.000 ES.

U prvoj fazi realizacije sagrađeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 86.000 ES na liniji vode i neki osnovni elementi na liniji mulja.

II faza realizacije predviđa kompletiranje linije mulja za isti kapacitet.

OPIS RADOVA

U sklopu realizacije II faze predviđena je izgradnja sledećih procesnih jedinica:

 • Digestori za anaerobnu stabilizaciju mulja (dve jedinice) sa svim pratećim podsistemima
 • Rezervoar za skladištenje biogasa sa filterima za prečišćavanje biogasa
 • Naknadni (sekundarni) gravitacioni ugušćivač digestovanog mulja
 • Pumpna stanica za transport ugušćenog digestovanog mulja na mehaničko obezvodnjavanje
 • Kotlovsko postrojenje
 • Baklja za spaljivanje biogasa
 • Mehaničko ugušćivanje viška mulja i transport ugušćenog mulja
 • Rezervoari za tečni naftni gas
 • Gasni generatori za dobijanje električne energije iz biogasa (jedinice za kogeneraciju)
 • Elektro blok
 • Isparivačka stanica

Pumpna stanica za transport smeše ugušćenih muljeva na anaerobne digestore.

LOKACIJA:

Bogojevce (Leskovac), Srbija

INVESTITOR:

Grad Leskovac

TIP UGOVORA:

YELLOW FIDIC

VREDNOST UGOVORA:

362.229.168,11 RSD

PERIOD REALIZACIJE RADOVA:

09/2017 – 09/2022