Projektovanje i izvođenje radova u okviru programa remedijacije na lokaciji fabričkog kompleksa TIGAR TYRES d.o.o. u Pirotu

OPIS PROJEKTA

U cilju budućeg proširenja proizvodnih pogona na lokaciji fabričkog kompleksa TIGAR TIRES u Pirotu, istraživanjem životne sredine utvrđeno je zagađenje zemljišta i objekata na tri lokacije.

Projekat je obuhvatao dva zadatka:

  • Br. 1: projektovanje i izvođenje radova na sanaciji starih zagađenja (zemlja, građevinski i komunalni otpad). Primena metode odvajanja neopasnog otpada. Preostali upotrebljivi materijal je granulisan.

  • Br. 2: obuhvatio je uklanjanje i pravilnu obradu opasnih materijala iz objekata "Sarkofag" i podzemnog rezervoara; čišćenje i pregled terena radi mogućeg zagađenja u zoni uklonjenih rezervoara i "Sarkofaga".

OPIS RADOVA

Izvršene količine:

Deponija 1 (lokacija 1):

  • 7.000 m3 građevinski otpad
  • 65.000 m3 komunalni otpad 
  • 240.000 m3 zemlje

    UKUPNO 1: 312.000 m3

 Deponija 2 (lokacija 2): 

  • 13.000 m3 građevinski otpad 
  • 6.000 m3 komunalni otpad
  • 50.000 m3 zemlje

    UKUPNO 2: 69.000 m3

UKUPNO: 381.000 m3 remedijacionih radova, od kojih je 150t tretirano kao opasan otpad.

LOKACIJA:

Pirot, Srbija

INVESTITOR:

TIGAR TYRES d.o.o.

VREDNOST UGOVORA:

3.600.000,00 EUR

PERIOD RADOVA:

05/2013 – 12/2013