Projektovanje i izvršenje radova remedijacije zemljišta na glavnoj lokaciji Fiat Automobili Srbija d.o.o. Kragujevac

OPIS PROJEKTA

- Izrada tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta, dobijanje svih dozvola od relevantnih državnih institucija, izvođenje radova na remedijaciji tla u cilju završetka sveukupnog procesa planirane remedijacije.

- Cilj radova je bio čišćenje fabrike koje podrazumeva iskop kontaminiranog zemljišta i zamena čistom zemljom sa uzimanjem uzoraka i njihovim testiranjem pre, u toku i po završetku radova. Osim testiranja zemljišta vršeno je kontinualno merenje toksičnih materija u vazduhu i vodi.

- Kontaminirano tlo je tretirano u procesu termičke desorpcije na temperaturi između 450 i 470 ° C, što omogućava isparavanje i time nestanak bilo kakvih tragova ugljenvodonika. Prikupljanje zagađivača vršilo se pomoću filter vreće. Kapacitet tretmana je između 10 i 30 T / h.

OPIS RADOVA

Količine:

-    remedijacija zemljišta: cca. 80.000 m3;

-    čišćenje terena: cca.  40.000 m3;

-    tretman kontaminiranog zemljišta: cca. 150.000 m3;

-    razbijanje i uklanjanje betonskih trotoara: 7.000 m3;

-    ...

LOKACIJA:

Kragujevac, Srbija

INVESTITOR:

FIAT AUTOMOBILI SRBIJA d.o.o. Kragujevac

TIP UGOVORA:

YELLOW FIDIC

VREDNOST UGOVORA:

21.569.857,75 EUR

PERIOD RADOVA:

11/2010 – 02/2013