Rehabilitacija postrojenja za preradu pijaće vode ’’Štrand’’

OPIS PROJEKTA

Postojeće postrojenje ’’Štrand’’ je odmah uz izvorište  ’’Štrand’’ pored reke Dunav. Kapacitet postrojenja je Q=1500 l/s sa dve procesne line, svaka od po 750 l/s.

Cilj projekta je da se rehabilitacijom postojećeg postrojenja za tretman pijaće vode osigura kvalitet vode koji odgovara važećem standardu za pijaću vodu prema srpskom zakonu (regulativa 42/98 i 44/99) i važećoj EC direktivi (98/83/EC – Drinking Water Directive) za kvalitet vode za ljudsku upotrebu.

OPIS RADOVA

-  Rehabilitacija:

  • aeracionih jedinica (Q=1550 l/s);
  • ozonizacije – nov objekat (Q=1550 l/s);
  • filtaracije sa GAU filterima (2 filterske jedinice, svaka po 750 l/s);
  • hlorne dezinfekcije;
  • rezervoara – nov objekat (Q=10.000 m3);
  • pumpnih stanica;
  • procesne kontrole i postojećih elektro instalacija i merne opreme;
  •  …

LOKACIJA:  

Novi Sad, Srbija

INVESTITOR: 

JKP ’’Vodovod i kanalizacija’’ Novi Sad

TIP UGOVORA: 

YELLOW FIDIC

VREDNOST UGOVORA: 

9.048.400,00 EUR

PERIOD RADOVA:

05/2013 – 04/2016