Rekonstrukcija sistema hemijske pripreme vode u Šećerani Crvenka

Za potrebe Investitora „Šećerana Crvenka“ a.d. Crvenka izveden je projekat rekonstrukcije sistema hemijske pripreme vode (HPV) sa ciljem da se proizvede DEMI voda sa kvalitetom u skladu sa standardom EN 12952-12:2003.

Projekat obuhvata sledeće faze:

 • Bušenja i kompletnog opremanja bunara kapaciteta 10 l/s;
 • Izrade cevovoda sirove vode između bunara i objekta HPV;
 • Rekonstrukcije opreme postojeće HPV ugradnjom nove linije kapaciteta 10 m3/h, koja se sastoji iz:
  • Predtretmanskog dela (multimedijalni filter, filter od aktivnog uglja, uz potrebna doziranja)
  • Glavnog tretmana (mikronski mehanički filter, dva stepena reversne osmoze, elektro-dejonizacija, uz potrebna doziranja)
  • Povezivanje postojeće linije jonske izmene za vodom bunarske vode.
 • Sanacije objekta HPV
 • Ugradnja sistema kondicioniranja napojne vode kotlovskog kruga;
 • Ugradnja GESTRA sistema sa automatsko odsoljavanje tri parna kotla kapaciteta 50 t/h + 50 t/h + 35 t/h sa ugradnjom vortex merača

Svi navedeni radovi su izvedeni po sistemu „ključ u ruke“.